Cara Mudah Menerjemahkan Fi’l Mazid

B. Fi‘l Ruba‘i Mazid

  1. تَفَعْلَلَ: (1) muthawa‘ah, seperti دحرجت الحجر فتدحرج ‘aku menggelindingkan batu, batu itu pun tergelinding’; (2) seperti makna bentuk mujarrad-nya, seperti تلألأ الزجاج ‘kaca itu berkilauan’; (3) penyerupaan, seperti تشيطن عمرو ‘Amr berlaku seperti setan’.
  2. افعَلَلَّ: (1) penyangatan, seperti اقشعر الجلد ‘kulitnya terkelupas parah’.
  3. اِفْعَنْلَلَ: (1) muthawa‘ah, seperti اقعنسس الرجل ‘lelaki itu pun mundur ke bela-kang’.

 

Moch. Syarif Hidayatullah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.